Uniejów gotowy na kolejne inwestycje

Uniejów gotowy na kolejne inwestycje

Tężnia, hala jodowa, dom zdrojowy z pijalnią wód, hotele i apartamenty – to tylko kilka z inwestycji, które w nadchodzących latach mają być realizowane w Uniejowie. Ich koszt to kilkaset milionów złotych. – Kiedy zaczynaliśmy prace związane z wodami termalnymi,...
Bankructwo dla zdrowia

Bankructwo dla zdrowia

Wczesna profilaktyka, mająca na celu zapobieganie chorobom poprzez utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia, jest zwykle postrzegana jako zbędny wydatek konkurujący z innymi bieżącymi potrzebami lub, co najmniej, jako niedogodna uciążliwość, nieprzynosząca...
Uważajcie na portfelowych kieszonkowców na walutowym polu golfowym

Uważajcie na portfelowych kieszonkowców na walutowym polu golfowym

Świadome działanie jednego z państw, zmierzające do osłabienia własnej waluty w stosunku do innych, powiązanych z nim znacząco gospodarek, określane jest zwykle mianem wojny walutowej. Ja jednak zdecydowanie bardziej preferuję terminologię zaczerpniętą ze świata...
Nie spłacajcie tych wszystkich długów

Nie spłacajcie tych wszystkich długów

Zastanawiając się nad trendami w ekonomii i finansach, nie wolno nam nigdy ignorować starej rynkowej maksymy, która przypomina, że „żadne drzewo nie rośnie nigdy do samego nieba”. Tymczasem dzisiejszy inwestycyjny las pełen jest trendów, które już dawno urosły za...
Barykady przedsiębiorczości

Barykady przedsiębiorczości

Zaoferowanie młodym ludziom, wchodzącym w swoje dorosłe życie, obiecującej przyszłości, to nasz psi międzypokoleniowy obowiązek. Dlatego zamiast czekać aż oni, zdesperowani wizją relatywnie coraz gorszych życiowych szans, ogłoszą pierwszy w historii strajk generacyjny...
Turniej przedsiębiorczych miast

Turniej przedsiębiorczych miast

Wraz z postępującą urbanizacją rośnie we współczesnym świecie rola miast, zwłaszcza tych największych. I to one, obok globalnych korporacji, postrzegane są coraz częściej jako autonomiczne źródło rozwoju dla narodowych gospodarek. Nadszedł więc może wreszcie czas, aby...