Dom Inwestycyjny

ANGELEO to Dom Inwestycyjny wyrosły z tradycji prywatnej bankowości inwestycyjnej, ukierunkowany na nowatorskie koncepcje i przedsięwzięcia oraz alternatywne projekty inwestycyjne, który realizuje autorską strategię działania wypracowaną przez swojego założyciela, najczęściej w oparciu o własne idee, samodzielnie lub przy współpracy z zewnętrznymi partnerami.

 • Portfel Innowacyjnych Przedsięwzięć
 • Strategia Systemowych Przemian
 • Przedsiębiorczy Plan Wdrażania
 • Proces Kreowania Wartości
 • Filozofia Sukcesu
 • Zespół

 • Portfel Innowacyjnych Przedsięwzięć

  Dzięki swojej unikalności, ANGELEO jest wyróżniającym się i rozpoznawalnym domem inwestycyjnym, posiadającym bogaty portfel firm, przedsięwzięć i koncepcji projektowych.

  • Przy czym skala i zakres działania ANGELEO oparte są przede wszystkim na:
  • naturalnej przedsiębiorczości i strategicznej kreatywności w poszukiwaniu nowatorskich rozwiązań;
  • łatwości nawiązywania partnerskich relacji z przedsiębiorcami i wynalazcami, dzięki transparentnym intencjom;
  • zdolności do konstruowania transakcji akceptowalnych dla wszystkich stron, nawet w przypadku bardziej skomplikowanych przedsięwzięć lub sytuacji;
  • elastycznej konsekwencji w procesie realizowania projektów inwestycyjnych;
  • umiejętności budowania wspólnot i integrowania społeczności.

  Strategia Systemowych Przemian

  Strategicznym zamierzeniem ANGELEO, a jednocześnie jego kluczowym wyróżnikiem, jest wspieranie głównie takich przedsięwzięć, których indywidualny rozwój stanowi znaczący wkład do procesu poszukiwania kompleksowych rozwiązań dla coraz bardziej nabrzmiałych problemów gospodarczych i społecznych.

  Efektywne rozwiązanie tych problemów – mających zdecydowanie systemowy charakter, a jednocześnie stanowiących żywotne wyzwanie dla konkurencyjności i sukcesu ekonomicznego Polski – wymaga nie tylko globalnej wyobraźni i wielowymiarowości podejmowanych działań, ale przede wszystkim ich przedsiębiorczej koordynacji w oparciu o świadomie wykreowaną synergię.

  Dzięki tak zdefiniowanej strategii przedsiębiorczego inwestorskiego działania, zdecydowanie odmiennej od najczęściej praktykowanych na świecie wzorców, możliwe jest tworzenie twórczej i dynamicznej przestrzeni dla współpracujących ze sobą podmiotów, które – pomimo poruszania się po tematycznie różnych obszarach – tworzą wspólnie alternatywny ekosystem, stanowiący zarazem namiastkę dla znacznie szerszych przemian gospodarczych na poziomie kraju, a potem nawet całego świata.

  Wyjątkowość tego podejścia polega również na jego bardzo szerokiej interdyscyplinarności. Przy czym posiadanie jednego wspólnego, a jednocześnie bardzo doświadczonego stratega dla wszystkich przedsięwzięć, który posiada także daleko idące prawa właścicielskie, nie tylko zapewnia koncepcyjną konsekwencję w poszukiwaniu potencjalnych synergii w ramach całego portfela, ale gwarantuje również merytoryczną jakość dla wyjątkowo intensywnego procesu inwestycyjnego.


  Przedsiębiorczy Plan Wdrażania

  Postrzeganie wszystkich podejmowanych przedsięwzięć z tak odmiennej perspektywy, wnosi zupełnie inny sposób myślenia o ich potencjalnej strategicznej roli, dzięki czemu możliwa jest wspólna praca nad jeszcze bardziej niepowtarzalną wizją działania, budowaną w oparciu o często niezauważalne przez innych synergie pomiędzy różnymi sferami działalności gospodarczej.

  Fundamentalne znaczenie dla takiego właśnie podejścia ma znajomość procesów globalizacyjnych, a także międzynarodowe doświadczenie inwestycyjne i koncepcyjne zrozumienie sektora bankowego oraz praktyczna wiedza o potencjale tkwiącym w mediach społecznościowych i wspólnotach konsumenckich.

  Niezwykłą okazję dla realizowanych przedsięwzięć stanowi również kluczowa dla działania Domu Inwestycyjnego ANGELEO intencja, aby przyspieszony rozwój tych podmiotów sprzyjał nie tylko realizacji ich własnych strategicznych zamierzeń, ale aby był on jednocześnie ukierunkowany na tworzenie innowacyjnych, a jednocześnie konkurencyjnych, produktów i usług finansowych.


  Proces Kreowania Wartości

  ANGELEO buduje swoją wartość przede wszystkim dzięki kilku podstawowym formom działania:

  • inicjowanie własnych przedsięwzięć i ich zalążkowe finansowanie na wczesnym etapie realizacji projektu, co pozwala na zaproszenie do współpracy kolejnych inwestorów w zamian za proporcjonalnie większy udział w ostatecznej strukturze właścicielskiej;
  • bezpłatne obejmowanie akcji lub udziałów w spółkach portfelowych w zamian za koncepcyjny wkład w prace nad strategią ich działania i przyszłego rozwoju, często z elementami optymalizacji w strukturze organizacji i finansowania;
  • kapitałowe zaangażowanie na preferencyjnych warunkach w przedsięwzięcia inicjowane przez partnerów zewnętrznych z opcją na udział w wypracowanej wspólnie premii;
  • reprezentowanie wyselekcjonowanych zagranicznych firm, które oferują globalnie konkurencyjne technologie i które poszukują wiarygodnego partnera w Polsce i/lub w Europie;
  • pośrednictwo w kojarzeniu partnerów biznesowych lub zawieraniu transakcji o charakterze strategicznym.

  Filozofia Sukcesu

  Poprzez swoje synergiczne zaangażowanie w innowacyjne technologie oraz unikalne modele biznesowego działania, oceniane zawsze z perspektywy możliwego rozszerzenia rynkowej oferty nowatorskich produktów finansowych, strategia ANGELEO ukierunkowana jest w znacznym stopniu na wspieranie komercyjnie konkurencyjnych form indywidualnej i społecznościowej przedsiębiorczości.

  Droga do sukcesu ANGELEO polega na aktywnym strategicznym zaangażowaniu w rozwój firm i przedsięwzięć, które oferują pozytywnie ponadprzeciętne doświadczenia konsumenckie, pozwalając tym samym na osiągnięcie przez klientów inwestycyjnych niezbędnych w dzisiejszym globalnym świecie rentierskich dochodów na różnych poziomach zamożności.


  Zespół

  Włodek Bogucki
  Twórca i Prezes Zarządu Domu Inwestycyjnego ANGELEO
  Kreator koncepcji Angeleo Street
  • bankier prywatny i inwestycyjny (Standard Bank i Rand Merchant Bank, Afryka Południowa; Citigroup i MCTrustco – obecnie Valartis, Szwajcaria)
  • przemysłowiec (BDW Technologies S.A., Niemcy i Polska)
  • przedsiębiorca (własne startupy w Polsce, Szwecji, Afryce Południowej i Szwajcarii)
  • członek rad nadzorczych (DOM Development)
  • aktywista (Komisja Krajowa NSZZ Solidarność, 1980-1981)
  Zainteresowania: globalizacja – procesy polityczne, ekonomiczne i społeczne; długoterminowe trendy – makro-ekonomiczne, technologiczne i rynkowe; alternatywne finanse; dynamiczna alokacja aktywów; nowa biologia; zintegrowana medycyna; medytacje.

  Dorota Jackiewicz
  ANGELEO / Made in Boat Foundation

  Irmina Kubiak
  Angemina / Eagers / Made in Boat Fundation

  Sławomir Jarecki
  VictoTech / Grow Africa

  Lukasz Rozga
  Commergy Seramat Group

  Marek Kenig
  Made in Boat Foundation / Commergy Seramat Group

  Przemysław Kowalski
  Anporium / Made in Boat Foundation

  Dariusz Purtak
  Progressive Wealth

  Tomasz Szostek
  Partner Strategiczny

  Rada Nadzorcza (w reorganizacji)
  Arkadiusz Mikłasz
  Piotr Kinicki
  Piotr Kloc