WŁODZIMIERZ BOGUCKI- Członek kilku rad nadzorczych, w tym w spółce giełdowej DOM Development, współtwórca grupy finansowej www.memes.pl oraz autor koncepcji klubu odmiennego stylu życia Memes LIFE.

Pan Włodzimierz będzie mówcą podczas największej w Polsce konferencji networkingowej www.bncpolska.pl która odbędzie się już 15-16.05.2014r. Miałam przyjemność przeprowadzić wywiad z Panem Włodzimierzem na potrzeby konferencji BNC Polska.

Poniżej prezentuje treść wywiadu:

Aneta Wątor: Jaką wartość chciałby przekazać Pan uczestnikom konferencji BNC podczas swojego wystąpienia?

Włodzimierz Bogucki: Jestem przekonany, że zrozumienie naszego najbliższego otoczenia z prawdziwie globalnej perspektywy jest obecnie jednym z kluczowych warunków dla osiągnięcia nawet bardzo lokalnego sukcesu. Niestety, zdecydowana większość osób aktywnych gospodarczo ma do globalizacji stosunek zbyt emocjonalny lub wręcz nieracjonalny. Myślimy lokalnie i mamy zbyt krotką perspektywę czasu. Mamy na to wszystko oczywiście zawsze za mało czasu, ale to tylko nieroztropna wymówka.

Aneta Wątor: Jakie cechy charakteru pomogły Panu w realizacji swoich biznesowych planów?

Włodzimierz Bogucki: Ciekawość wszystkiego co ciekawe i gotowość zainwestowania olbrzymiej ilości czasu, często kosztem pozornie bardziej atrakcyjnego stylu życia, w tą niekończącą się nigdy ciekawość. Słyszymy często, że jako społeczeństwo czytamy coraz mniej lub niemądrze, ale czy ta uwaga nie odnosi się również w dużym stopniu do osób pragnących osiągnąć przedsiębiorczy sukces?

Aneta Wątor: Proszę wymienić 1 życiowy błąd przed którym chciałby Pan ostrzec przedsiębiorców.

Włodzimierz Bogucki: Myślę, że moją największą słabością jest niezachwiana wiara w ludzi, zwłaszcza tych, których spotykam na mojej zawodowej drodze. Zbyt często zbyt wielu z nas zapomina, że przedsiębiorczość to przede wszystkim budowanie i oferowanie wartości poprzez zaspokajanie prawdziwych potrzeb, nawet jeżeli nie są one jeszcze w pełni uświadomione. Skurczyła nam się trochę skala własnego osądu. Ale to oczywiście odpowiedź nieco przewrotna.

Aneta Wątor: Jakim mottem życiowym kieruje się Pan w życiu?

Włodzimierz Boducki: Nie wiem, czy jest w moim życiu coś takiego jak jakieś specyficzne przewodnie motto. Ale wiem, że mierzi mnie zawsze bezsensowność i to bez względu na jej wymiar lub charakter. I przeciwko tej bezsensowności gotowy jestem wchodzić na kolejne życiowe barykady, kierowany moją rebeliancką naturą. Natomiast moim nieodłącznym pragnieniem i to już od pewnego czasu jest uchronienie, przynajmniej niektórych z nas, przed osobistymi konsekwencjami nieuświadamianej sobie przyszłości, a ona nie jest wcale aż taka znowu nieprzewidywalna.

Pan Włodzimierz Bogucki oczarował mnie swoją grzecznością, elekwencją, niebywałą inteligencją, oraz profesjonalizmem. Najbardziej trafiło do mnie ostatnie zdanie jakie wygłosił.

\”Moim nieodłącznym pragnieniem i to już od pewnego czasu jest uchronienie, przynajmniej niektórych z nas, przed osobistymi konsekwencjami nieuświadamianej sobie przyszłości, a ona nie jest wcale aż taka znowu nieprzewidywalna.\”

To prawda, że naszą przyszłość możemy przewidzieć, ponieważ jest ona rezultatem naszych obecnych zajęć. Co więcej, należy sobie zadać pytanie: Gdzie chcę być za kilka lat, napisać odpowiedź, następnie zadać kolejne: Co zatem należy zrobić dziś, by być bliżej swojego celu?

Niestety nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, dlatego ważne jest uświadamianie i inspirowanie innych ludzi, ponieważ:

To czego masz świadomość możesz kontrolować, to czego nie masz świadomości kontroluje Ciebie!