POLSKA Rozstrzygnięto konkurs na koncepcję zagospodarowania terenu i rozbudowę uzdrowiska Uniejów. Wartość projektu to ponad 100 mln zł.

Konkurs na wykonanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej dla Zespołu Uzdrowiskowego – Uniejów, na zlecenie inwestora Meme Tech, zorganizował uniejow1łódzki oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP). Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenu wraz z określeniem programu funkcjonalnego pod budowę kompleksu budynków o przeznaczeniu uzdrowiskowym, hotelowym, gastronomicznym oraz sportowo-rekreacyjnym. Zwycięską pracę przygotował zespół projektantów w składzie: mgr inż. arch. Mateusz Mazurowski, mgr inż. arch. Bartłomiej Skowronek i mgr inż. arch. Mateusz Graczyk. Od sponsora konkursu – spółki Meme Tech – otrzymał nagrodę pieniężną o wartości 23 tys. zł. Przyznano również trzy wyróżnienia o wartości 9 tys. zł każde, które otrzymali: projektant mgr inż. arch. Rafał Stemporowski; zespół projektantów w składzie mgr inż. arch. Konrad Kędzierski, inż. arch. Tomasz Jakubowski, inż. arch. Zuzanna Jarzyńska i inż. arch. Filip Strzelecki, a także zespół projektantów w składzie mgr inż. arch. Izabela Tomczak, inż. arch. Leszek Maksym Czaja i mgr inż. arch. Małgorzata Burkot.

– Plan stworzony przez zwycięski zespół był najbardziej kompletny, spełniał przyjęte przez nas kryteria i wyróżniał się na tle pozostałych – poinformował Grzegorz Kiełpsz, prezes spółki Meme Tech i członek sądu konkursowego. – Mamy nadzieję, że wypracowana koncepcja znajdzie odzwierciedlenie w dalszych dokumentach planistycznych gminy. Powinniśmy mieć jednocześnie świadomość, że jest to bardzo wstępna faza projektu, a ostateczny kształt budynków i sposób zagospodarowania terenu może się jeszcze zmieniać. Inwestorów chcących włączyć się w rozwój miasta, w rozwój tego terenu zapraszamy do współpracy – dodał prezes Meme Tech.

 

 

uniejow3uniejow4

 

Nieruchomość, na której planowana jest inwestycja Meme Tech, ma powierzchnię 5,83 ha. Tereny te są przeznaczone na dom uzdrowiskowy z usługami leczniczymi i rehabilitacyjnymi oraz z usługami uzupełniającymi, w tym handlowymi i gastronomicznymi, dwa zespoły hotelowe trzy- i czterogwiazdkowe z zapleczem rekreacyjnym, medyczne SPA & wellness, zespół budynków z apartamentami na wynajem dla kuracjuszy oraz pomieszczeniami pozwalającymi na prowadzenie tam np. domu seniora czy pensjonatu, a także towarzyszące temu tereny sportowe na potrzeby rehabilitacji.

Projekt ma być finansowany ze środków własnych spółki i jej partnerów oraz z kredytów bankowych. Przedsięwzięcie ma być etapowane, a pierwsze pozwolenie na budowę może być możliwe do uzyskania na wiosnę 2017 roku, po zakończeniu procedury opracowania planu miejscowego. Nowe przedsięwzięcie ma być uzupełnieniem oferty istniejących w Uniejowie od 2008 roku Term Uniejów, którymi zarządza Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.